Mimořádné setkáníSetkání s mimořádnou osobností patří k okamžikům, které se hluboko vrývají do paměti. Z poutní cesty do Polska jsme si tento neobyčejný zážitek odnesli. Navštívili jsme místa těsně spjata s životem papeže Jana Pavla II. Byli v rodných Wadowicích, jím milované kalvárii v Zebrzydowicích a v Krakově – sídelním městě arcidiecéze, kterou v letech 1963 až 1978, tehdy ještě jako Karol Wojtyla, spravoval. Pouti se také zúčastnil náš duchovní správce Robert M. Mayer, OFMConv a z kongregace Sester Učednic Božského Mistra, sestry Barbara a Giotti. Sestra Giotti, která pochází z Indie, byla v době svého pobytu v Římě hospodyní papežova osobního sekretáře kardinála Stanislawa Dziwisze. Pro jeho srdečnost a vlídnost jej ve Vatikánu nazývali prostým „Don Stanislao“. O tomto knězi, který je od roku 2005 arcibiskupem krakovským se hovoří, že to byl právě on, kdo v posledních chvílích života věrně setrval u umírajícího přítele a držel jej za ruku. Pan farář i obě řeholnice při našem pobytu nad Wislou pana kardinála navštívili. Jaké zavládlo překvapení, když jeden z nejvýznamnějších představitelů římskokatolické církve ukrojil ze svého drahocenného času a nečekaně mezi nás zavítal. Srdečně s námi pohovořil a společně se pomodlil. Důstojnému pánu a sestrám předal malé dárky a nám poutníkům na šťastnou cestu udělil požehnání.

Josef Chybíkwebmaster