Pořad bohoslužeb

Pondělí 18:00
Čtvrtek 18:00
Sobota 18:00 v Přízřenicích
Neděle 9:30
Dětská mše obvykle třetí neděli v měsíci.

Velikonoční pořad bohoslužeb 2017

13. 4. 2017 Zelený čtvrtek 18:00 Modřice (den poslední večeře Páně – památka ustanovení mše svaté)
14. 4. 2017 Velký pátek 16:00 Modřice (den smrti Ježíše Krista na kříži, zpívané pašije)
15. 4. 2017 Bílá sobota 20:00 Modřice (oslava vzkříšení Ježíše Krista, svěcení ohně, jako symbolu světla, které vzkříšením vstoupilo do života křesťanů)
16. 4. 2017 Boží hod velikonoční - Zmrtvýchvstání Páně 9:30 Modřice (Hod Boží velikonoční)
17. 4. 2017 Velikonoční pondělí 8:00 Modřice

Datum poslední aktualizace 3. 4. 2017webmaster