Misijní neděle 2014Dnešní neděle 19. října nebyla obyčejná. Máme třetí neděli v říjnu a byla tedy dětská mše svatá. Byla to první dětská mše svatá v tomto školním roce. A myslím, že byla výjimečná i v jiných ohledech.

Vezměme to popořadě. Začalo to již v 8:45, kdy se na faře sešla dětská schola, aby si naposled zopakovala písničky, kterými provázela dětskou mši svatou.

Schola

Ve stejnou dobu jsme se sešli v kostele s tatínky a novými adepty na ministranty na první přípravnou ministrantskou zkoušku. Vedení budoucích ministrantů se ujal Tomáš Lorenc. Ten klukům vysvětlil, kdo je to ministrant a co je jeho úkolem. Pak jsme si nacvičili příchod k oltáři a odchod do sakristie. Doufám, že jsme při nacvičování všechny, kdo se již v kostele modlili, moc nerušili. Pak se kluci zajímali o liturgická roucha a předměty, které jsou v sakristii uloženy ve skříních.

Ministranti

Mše svatá začala. Ze sakristie přišli čtyři ministranti, čtyři noví ministrantští adepti a otec Robert. Budoucí ministranti se během mše svaté chovali vzorně a jsem přesvědčen, že z nich za chvilku budou skvělí ministranti. V předních lavicích se to dnes taky pěkně hemžilo. Během kázání se otec Robert zaměřil na misie. Po části věnované dětem přečetl dospělým list k dnešní misijní neděli. Děti také přednesly přímluvy. Po závěrečném požehnání a písni byla pro děti a jejich rodiče příležitost ke svátosti smíření.

Přímluvy

Také se sešla farní rada, na které jsme diskutovali zejména o osvětlení v kostele.

Všechny fotky k prohlédnutí tady. S díky všem za naše farní společenství.

Pavel Klang


 A ještě bych vám chtěl na tomto místě dát tip – pokud byste se rozhodli podpořit farnost finančním darem (třeba právě na osvětlení, na nové oblečení pro nové malé ministranty, …), je možné se spojit s panem Kiliánem, který vám může vystavit potvrzení o daru (podobné je to například v případě daru na misie, na tříkrálovou sbírku a další). Pokud toto potvrzení předáte na začátku roku svému zaměstnavateli (případně svému daňovému poradci či si zahrnete sami do svého daňového přiznání), stát vám o tuto darovanou částku sníží daňový základ. Zjednodušeně řečeno pak z každé darované stokoruny dostanete 15Kč zpátky.webmaster