Oslava svátku sv. Gotharda 2014Jak se pozná živá farnost? Samozřejmostí je, že farníci ctí přikázání Boží. S péčí se starají o chrám, faru, kaple, kříže a hřbitov. Zároveň nezapomínají na oslavu patrocinia místního kostela … více v textu pana Josefa Chybíka zde.

S poděkováním panu Josefu Chybíkovi Pavel Klang.webmaster