Akce roku 2013Dnes vám, díky panu docentu Chybíkovi, mohu představit dokument, ve kterém jsou shrnuty nejvetší akce loňského roku a to včetně fotografií. Dokument k přečtení zde. V jednom dokumentu si tak můžete přečíst o celkem jedenácti následujících událostech:

Malování a vnitřní úpravy kostela

Bylo nás deset - výprava za brněnskými betlémy

Farní ples v Modřicích

Dvě setkání - tradiční promítaní fotek ze života farnosti a dobrodružné vyprávění Lukáše o plavbě podél chorvatského pobřeží

Modřice navštívil světící biskup mons. Pavel Posád

Pouť za sv. Gothardem

Jarní pouť za Pannou Marií

Otci Karlovi skončila v Modřicích služba

Pouť za otcem Aloisem Perničkou

Advent v Modřicích

Vánoce 2013

S poděkováním panu Chybíkovi Pájawebmaster