Ministrantská schůzkaDne 22.1.2012 probehla ministrantská schuzka. Jejím hlavním cílem bylo si popovídat a domluvit se na dalsím organizování ministrantu. Cílem je zvýšit již nyní dobrou úroven ministrantu v Modricích a připravit se na příchod nových kluku, kteří ve farnosti vyrustají.

Základní funkcí ministranta je být nápomocen knězi při jeho službe u oltáře. Z toho důvodu je tedy nutné, aby ministranti knězi rozuměli - tématem schuzky bylo tedy názvosloví zejména liturgických předmětů, ale i míst. Prostě aby ministant věděl, co má dělat, když kněz chce podat velum ze sakristie ci položit lekcionář na ambon. Otec Robert schůzku oživil na krátkou chvíli svou návštěvou a přidal osobní zkušenost, kdy neveděl, co je to lavabo.

Domácím úkolem je zjistit patrona ministrantu. Tak snad jim sv. Dominik Savio i sv. Tarzicius v hledaní pomohou. Na závěr jsme si pak zahráli stolní hru za varhanního doprovodu Vojty a poté šli domů.

Za účastníky Vojtu, Dana, Tomáše, Honzíka a Radečka zapsal Pája.webmaster