Opravy kostela sv. Gotharda v roce 2009Po stabilizaci základového podloží a betonáži rubové klenby provedené v roce 2008, pokračovaly i v roce 2009 opravy kostela sv. Gotharda. V poškozených stěnách došlo k sanaci trhlin, restaurování lícní části klenby a opravě nástropních fresek.webmaster