Pouť do JihlavySpolečně s našimi duchovními P. Mgr. Robertem Mayerem, OFM Conv a P. Mgr. Adamem Wolným, OFM Conv jsme se den po Novém roce vydali na již tradiční vánoční pouť za betlémy. Cílem se stala Jihlava a především klášter minoritů s kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Řeholníci zde od Vánoc až do Hromnic vystavují největší betlém v kraji Vysočina. Je pozoruhodný nejen svou mohutností, ale také tím, že se každý rok mění jeho kompozice i kulisa, kterou je buď město Jihlava a nebo Jeruzalém.

Pozorně jsme prošli celý rozsáhlý klášterní areál. Mimořádným zážitkem byla prohlídka jedné z nejstarších zaklenutých staveb žebravého řádu ve střední Evropě. Nad trojlodní bazilikální dispozicí se rozkládá křížová klenba s masivními žebry směřujícími do zdobených kamenných svorníků. Pečlivě udržovaný gotický kostel nás okouzlil také nezvykle velkým množstvím vzácných středověkých fresek pocházejících z hloubi 13. a 14. století. O jedinečnosti výzdoby svědčí to, že nejmladší nástěnné malby pocházejí z období kolem roku 1500. Duch středověku nás zasáhl i při pohledu na mistrnou práci z kamene vytvořených soch světic z konce 15. století.

Po prohlídce a společné modlitbě jsme se odebrali k odpočinku do refektáře. Ve strohém, ale příjemném prostředí nám řádoví bratři a sestry připravili občerstvení, za což jim i touto cestou děkujeme.

Posléze jsme se odebrali ke hradbám a k jediné zachované hradební bráně nazvané Brána Matka Boží. Odtud jsme pokračovali na rozlehlé Masarykovo náměstí, kde jsme se seznámili s historií a pozoruhodnostmi této části města – morovým sloupem, Neptunovou kašnou, jezuitským chrámem sv. Ignáce, starými měšťanskými domy a radnicí. Před ní jsme si připomněli, že právě zde byla v roce 1436 vyhlášena Basilejská kompaktáta, jimiž byly v našich zemích ukončeny husitské války. Dozvěděli jsme se také o historií výstavby problematického obchodního domu vybudovaném na místě středověké srostlice budov, které sloužily jako kupecké krámky. Po Mincovní ulici jsme pokračovali k vyhlídce nad řekou, kterou prochází zemská hranice a dále ke skvostu středověké architektury, právě opravovanému gotickému kostelu sv. Jakuba Většího. V jeho blízkosti jsme obdivovali ztepilost snad třistaletého, rozsochatého, památkově chráněného buku.

Na zpáteční cestě nás čekala zastávka v obci Netín, kde jsme se zúčastnili slavnostní poutní mše svaté. Ve zcela zaplněném chrámu Nanebevstoupení Panny Marie ji jako hlavní celebrant sloužil P. Mgr. Robert Mayer, OFM Conv, který krásnou a od srdce vedenou promluvou upoutal všechny přítomné. Po mši svaté jsme si i zde prohlédli skromný venkovský betlém.

Po mši již kostel zahalila tma. Za mrazu snášející se lehounký lednový sníh, na rozdíl od našich Modřic, kde bílá peřina nebyla zatím rozprostřena, dotvořil slavnostní podvečer končících Vánoc.


Josef Chybíkwebmaster